Beskyttelsesbrille til polymerisering

Stråling fra hærdelamper udgør en reel risiko for strålingsrelaterede øjenskader - både akutte og kroniske.

Klinikpersonalet udsættes dagligt for en voldsom lyspåvirkning, især når de polymeriserer komposit.

Den nye beskyttelsesbrille har en transmissionsgrad på 0,1%, hvilket lever til de anbefalinger der ligger for området ved arbejde med polymeriseringslamper.

 

Beskyttelsesbrille til polymerisering

Beskyttelsesbriller dentalkonsol

Lyshærdning er en del af alle klinikkers hverdag. Det er derfor vigtigt at anvende øjenbeskyttelse, for at reducere risikoen for lysinducerede øjenskader. Desværre bruger kun omkring 2/3 af tandplejepersonalet øjenbeskyttelse*. Gør det nemt at beskytte jer selv på klinikken og hav briller tilgængelige, hvor der lyshærdes.

Eye checkup

Stråling fra hærdelamper udgør en reel risiko for strålingsrelaterede øjenskader - både akutte og kroniske. Tandplejepersonalet er udsat for gentagen eksponering af stråling. Lysinducerede nethindeskader opstår ikke kun akut, men kan også være et resultat af akkumuleret bestråling over længere tid