Patienter | Hvad påvirker din biofilm i mundhulen?

Mundhulens biofilm spiller en vigtig rolle i dit mundhuleforsvar.

En sund biofilm hjælper dig også til et bedre helbred.

De sygdomme vi har i mundhulen er altså påvirkelige af biofilmens sammensætning og derfor er det af afgørende betydning at sætte ind, hvor man kan for at forbedre den. Her kan du læse de vigtigste ting, der er værd at vide om din biofilm i mundhulen og hvad du selv kan gøre for at forbedre sammensætningen. 

Styrk din biofilm med ProlacSan® mælkesyrebakterier.

Biofilm patogene bakterier

Mundhulens biofilm

Biofilm er en flerlaget belægning af mikroorganismer og bindemiddel, der ligger hen over slimhinderne og tænderne. Mikroorganismerne udgøres hovedsageligt af bakterier, men også af vira og svampe. Man har kendskab til op imod 700 forskellige typer bakterier i mundhulen, men kun 100-200 forskellige hos den enkelte person. Bakterierne deles op i 3 hovedtyper, dem der lever bedst i iltrige omgivelser, dem der lever bedste i iltfattige omgivelser, og så dem der kan begge dele. Bakterierne arrangerer sig indbydes i biofilmen, alt efter deres egenskaber.

Bakterierne danner affaldsstoffer af fødeemner, som sætter sig på tand- og tandkødsoverflader. Dette kaldes også for plak.

Nogle af bakterierne er syredannende og kan nedbryde sukker til syre, der ødelægger tandens emalje, så der opstår caries også kaldet "huller i tænderne". Hvis ikke det stoppes i tide trænger hullet ind til tandens nerve og der opstår en tandrodsbetændelse.

De skadelige bakterier på tandkødsrandens overflade afgiver stoffer, der skaber tandkødsbetændelse (inflammation) af tandkødet (gingivitis). Stoppes det ikke i tide, vil knoglen omkring tanden blive nedbrudt og man udvikler parodontose (parodontitis). Det er en tilstand, der er karakteriseret ved, at tandkødslommerne bliver dybere og dybere og bliver hjemsted for bakterier, der lever bedst under iltfattige vilkår. Disse bakterier afgiver stoffer, der yderligere nedbryder knoglevævet, så hele processen accelereres. Uden behandling, vil tanden løsne sig og til sidst gå tabt.

Mundhulens biofilm spiller desuden en vigtig rolle i udviklingen af dårlig ånde (halitose), idet den dårlige ånde skyldes svovldampe, der dannes når nogle typer bakterier nedbryder svovlholdige aminosyrer til svovl.

 

 

 

 

 

Hvad påvirker biofilmen?

Udover de aktive behandlingsformer, som vi beskriver på denne webside, er der 3 faktorer, der påvirker sammensætningen af din biofilm i mundhulen.

De to første faktorer, som du ikke kan gøre så meget ved, er genetiske faktorer samt eventuel anden sygdom, som du måtte lider af. Typiske eksempler på anden sygdom, der påvirker din mundhule, er diabetes, stofskiftesygdomme eller hormonforstyrrelser. Det er vigtigt, at du er diagnosticeret for den sygdom, som påvirker dit generelle helbred, og du er i behandling. Når du har din sygdom under kontrol, kan du yderligere forbedre din situation, ved at gøre noget godt for din krop med din livsstil.

Den tredje faktor er din livsstil. Den kan du i høj grad påvirke, og derfor er det vigtigt, at du kender til de faktorer, der påvirker bakteriesammensætningen i din biofilm.

Groft sagt kan man sige, at det er din livsstil, der sammen med de to førstnævnte faktorer, har bestemt hvilken biofilm, du har på et givet tidspunkt i dit liv.
 

Du kan selv være med til at forbedre din situation ved at:

1. Holde en god mundhygiejne og overholde de regelmæssige kontrolbesøg hos tandlægen.
2. Spise sund kost med fibre, såsom grøntsager og frugt.
3. Reducere på sukker. 
 

Du skal være opmærksom på at der er forhold, der kan forværre din mundhulebalance:

1. Medicin du tager.
2. Daglig brug af mundskyllevæsker.
3. Tilsætningsstoffer i din kost, herunder kunstige sødemidler.
4. Tobaksrygning.
5. Moderat til svær overvægt.