Hvornår kan patienterne få gavn af ProlacSan®?

ProlacSan styrker biofilmen i mundhulen. En styrkelse af biofilmen og dermed bakteriesammensætningen i mundhulen er væsentlig for opnåelse af en sund mund og dermed en sund krop.

Sundhedstilstanden i mundhulen er direkte relateret til adskillige kroniske systemiske sygdomstilstande i kroppen.

En del systemiske sygdomme, andre lidelser og diverse typer farmaceutiske behandlinger kan bringe bakteriesammensætningen i biofilmen i mundhulen ud af balance. 

Det er faktorer, der hver især øger risikoen for karies og parodontalsygdomme samt svampeinfektioner.

Biofilmen i mundhulen påvirkes af mange faktorer, arv, kost, rygning, medicinsk behandling og meget mere, men også af diverse sygdomstilstande. Nogle af de sygdomme, der kan nævnes er diabetes og xerostomi (mundtørhed).