Patienter | Dårlig ånde

85 % af tilfældene af vedvarende dårlig ånde stammer fra mundhulen.

Den skyldes svovldampe, som produceres af bakterier, der lever i tungens furer. Vedvarende dårlig ånde varierer ikke i løbet af dagen og kan ikke sammenlignes med den type dårlig ånde, der forårsages af bestemte fødevarer, hvidløg, kaffe osv. Dårlig ånde kan ramme alle aldersgrupper, men er mere almindelig hos ældre mennesker.

Hvad kan du gøre for at få en sund mund?

Grundig daglig tandhygiejne og tandlægeundersøgelser er naturligvis vigtige. Du kan kun ændre bakteriesammensætningen ved at ændre kosten og ved at indtage mælkesyrebakterier som f.eks. ProlacSan® til mundhulen. Mælkesyrebakterier styrker din mundhule ved at påvirke din biofilm og opnå en sund bakteriebalance.

Styrk din mundhule med ProlacSan® mælkesyrebakterier.
ProlacSan

Ung mand med dårlig ånde

Dårlig ånde

Kronisk dårlig ånde, eller Halitosis, som det hedder fagligt, er et stort problem for mange, uanset alder. 
Problemet skyldes i 85% af tilfældene bakterier i furerne på oversiden af tungens bageste 1/3. Der er tale om såkaldte gram negative anaerobe bakterier (dvs. bakterier, der lever i omgivelser uden ilt), der holder til i de meget dybe furer i tungen. Desværre kan en tandbørste ikke fjerne dem, for de sidder simpelthen for dybt placeret i tungefurerne.
Det, der giver den dårlige ånde er svovlholdige dampe, som dannes ved bakteriernes nedbrydning af aminosyrer, som indeholder svovlatomer. Det er fuldstændig de samme kemiske processer, som foregår i en kloak.
Hvis man er på low cab- high proteine diet, vil man derfor kunne forværre en dårlig ånde, idet man får mange aminosyrer, dvs. protein.

 

Mekanismerne ved udviklingen af dårlig ånde

Der er to vigtige spillere ved udvikling af dårlig ånde og det er to forskellige typer af bakterier, der samarbejder.
Den ene type bakterier er dem, som danner svovldampe og den anden type bakterier er dem, som hjælper til med at nedbryde kulhydratsidekæder.

Problemstillingen med dårlig ånde er altså meget mere kompleks end man umiddelbart skulle tro. De fleste af de tilførte aminosyrer kommer via føden i form af glyko-proteiner, dvs. proteiner med kulhydratsidekæder.
Kulhydratsidekæderne skal klippes af, før de føromtalte anaerobe bakterier kan nedbryde dem til svovldampe (kaldet VSC: volatile sulphuric compounds)
Denne ”afklipning” sker ved hjælp af et enzym, der hedder beta-galactosidase. Det er et enzym, der dannes af andre bakterier på tungens overflade, og som er helt anderledes tilgængelige for tandbørsten, men også kan påvirkes af sammensætningen af dine mundhulebakterier.

Sammensætningen af mundhulebakterierne påvirkes af de faktorer, der er beskrevet under "Mundhulens biofilm", men kan for eksempel også påvirkes positivt af mundhuleprobiotika, det vil sige positive bakterier, der kan udkonkurrere de bakterier der forårsager den dårlige ånde.

Sammenhæng med parodontitis

De bakterier, der producerer svovldampe, som giver dårlig ånde, er de samme, som forårsager parodontose (parodontitis), så de to tilstande er forbundne. Dette er vigtigt, for det betyder, at selv om man får parodontitis under kontrol, vil de bakterier ,der gemmer sig i tungens dybe furer, kunne fungere som et reservoir til fornyet forværring af parodontitistilstanden. worsening of the periodontitis condition.

prolacsan mod daarlig aande

Læs mere om ProlacSan® mælkesyrebakterier.
ProlacSan