DNA helix

Det orale mikrobiom

Mikrobiomet er den samlede mængde fremmed DNA/RNA i vores krop, defineret ved at være det økologiske samfund af mikroorganismer, der deler en organismes indre og ydre rum.

ProlacSan blister

Probiotika

Probiotika kommer fra græsk og betyder "for livet". Betegnelsen dækker over en række mikroorganismer, som primært består af mælkesyre- og bifido-bakterier.

LAD lysaktiveret desinfektion

LAD

LAD også kaldet PDT til antimikrobiel fotodynamisk terapi. Der er tale om en kombinationsbehandling med en substans, der kan absorbere energi fra en bestemt bølgelængde lys, og derved frigøre denne energi som reaktive iltforbindelser.

Alzheimer

Parodontitis og andre sygdomme

Der er god dokumentation for sammenhængen imellem parodontitis og flere systemiske sygdomme som diabetes, arteriosklerose, inflammatoriske mave-tarmsygdomme, rheumatoid artritis og Alzheimer.