Tand og andre sygdomme

Parodontitis og andre sygdomme

CMS Dental har i en årrække været førende indenfor udvikling af LAD behandling og udbygger det med en lancering af et "opgraderet" totalkoncept til mundhulens biofilmkontrol.


Det gøres med LAD (light activated disinfection) og probiotika tilførsel til styrkelse af biofilmen.

 

 

 

Der er god dokumentation for sammenhængen imellem parodontitis og flere systemiske sygdomme som diabetes, arteriosklerose, inflammatoriske mave-tarmsygdomme, rheumatoid artritis, og Alzheimer.

Det understreger derfor betydningen af god forebyggelse, en tidlig diagnosticering og en umiddelbar igangsættelse af behandling. Behandlingen bør være omfattet en øget bakteriekontrol og fokus på en modulering af biofilmen. Biofilmens sammensætning har nemlig stor afgørende indflydelse på sygdomsforløbet.

De ikke-kirurgiske behandlingstilbud indenfor parodontologi er som en følge heraf i rivende udvikling. De nye teknologier udfylder det "gap", der er mellem de to traditionelle behandlingsindsatser, som er mekanisk tand- og tandrodsrensning og kirurgisk indgreb. 

 

 

 

Konventionel periodontal behandling kan forebygge yderligere tab af knogle, men de inflammationsfremkaldende bakterier herunder P.gingivalis vil stadig være til stede i biofilmen, hvor de fortsætter med at frigive enzymer til hjernen, til leddene og andre væv, hvor de initierer en degenerering af vævene.

CMS Dental har fokus på at behandle årsagen til sygdommen og går derfor ind og eliminerer de patogene bakterier direkte i biofilmen.

Med FlashMax® P7 LAD har du et medicinsk udstyr, der fuldstændig kan eliminere P. gingivalis og andre inflammationsfremkaldende bakterier i biofilmen i tandkødslommerne hurtigt og sikkert.

 

 

 

P.gingivalis.turkis

 

P.gingivalis

Der er 7 gode grunde til at bekæmpe P.gingivalis.

 

1.
P. gingivalis har vist sig at være den primære årsag i udvikling, vedligeholdelse og forværring af den periodontale inflammation. PG har evnen til at neutralisere patientens immunreaktion både overfor bakterien selv, men også for andre patogene bakterier.

2.
P. gingivalis frigiver enzymer til blodbanen, bl.a. gingipain, som i flere undersøgelser har vist, sig at være medvirkende ved udviklingen af Alzheimers.

3.
P. gingivalis har evnen til at hæfte sig på de røde blodlegemer og på den måde surfe igennem blodbanen uopdaget uden modstand fra menneskets immunsystem. Det gør det muligt for bakterien at kolonisere sig i forskellige organer og dermed forårsage immunsystemiske sygdomme hos patienterne.

4.
P. gingivalis får adgang til kroppen via mundhulen i stort antal. Hos patienter med parodontitis vil patienten synke i størrelsesorden 1 milliard bakterier om dagen. Bakterierne er syreresistente og de kan forholdsvis let passere ned i colon, hvor de forårsager dysbiose, som medfører talrige sygdomme.

5.
P. gingivalis omdanner ethanol til acetaldehyd. Acetaldehyd er et kendt carcinogen hos mennesker. Det er en mulig forklaring på den korrelation, der er imellem P. gingivalis og mundhulecancere.

6.
P. gingivalis’ membran LPS (liposaccarider) er højvirulente og forårsager endotoxemi (højt proinflammatorisk respons), som er relateret til fedme og diabetes.

7.
P.gingivalis’s membran LPS (liposaccarider) stimulerer periostal osteoclast dannelse og knoglenedbrydning, og har desuden negative effekter på patienter med rheumatoid arthritis.

Commensal bacteria biofilm

 

Biofilmkontrol

En nøglebrik i kampen mod parodontitis og P.gingivalis.

 

Hvis man skal se en varig klinisk forbedring af parodontitis, så skal der ske en ændring af bakteriesammensætningen i biofilmen i pocherne (tandkødslommerne). Ved parodontitis er der en selvforstærkende inflammationsproces, der nedbryder det parodontale væv, herunder knoglen. Det er den proces, der skal forebygges eller vendes, og det kræver, at bakteriesammensætningen ændres radikalt.

Det gøres ved en indsats i fire trin:

Trin 1
Først udføres der mekanisk tand - og tandrodsrensning som vanligt. Det ændrer ikke bakteriesammensætningen som sådan, men fjerner aflejringer på overfladen, som gør det nemmere for anaerobe bakterier at overleve, og er derfor en vigtig del af behandlingen.

Trin 2
Dernæst eliminerer man så mange bakterier i pocherne, som det er muligt.
Det gør man ved lysaktiveret desinfektion, som er den mest effektive og samtidig mest skånsomme lokale antibakterielle metode, der findes.

Trin 3
Biofilmen går øjeblikkeligt i gang med at blive genopbygget. Det er vigtigt for prognosen, at behandleren booster biofilmen i den rigtige retning. Det gør man ved med det samme at tilføre gavnlige bakterier (probiotika) i form af en gel bestående af Lactobacillus plantarum og Lactobacillus brevis. De to stammer er udvalgte på grund af deres særlige egenskaber, som medvirker til at styrke en sund biofilm.

Trin 4.
Patienten skal fortsætte den probiotiske påvirkning med en sugetablet dagligt af de samme mælkesyrebakterier. Meget gerne efter tandbørstning om aftenen så tabletten virker hele natten.

En indsats med FlashMax P7, der vender en usund biofilm i pocherne til en balanceret biofilm, og ProlacSan®, som styrker den sunde biofilm er en forudsætning for en sund mundhule.

 

 

Unge glade mennesker

Fakta

Vidste du, at incidensen, eller hyppigheden af nye tilfælde af svær parodontitis allerede topper ved 38 års alderen?
Vi ved meget om de bakteriekomplekser, der findes i svær parodontitis, og som menes at være ansvarlige for patogenesen bag parodontitis. Til gengæld ved vi ikke så meget om udviklingen af den bakterielle dysbiose i årene, før parodontitis klinisk diagnosticeres. Det antages at tage flere år. Derfor er præventive tiltag, så som tandlægetjek og supplement med mundhuleprobiotikum en god start.