Endodontisk behandling udføres af praktiserende tandlæger og specialister, når pulpa er beskadiget på den ene eller anden måde, som følge af infektion eller traumer. Det kan være direkte traumer eller indirekte følger af skader på det periradikulære væv.

Endodontisk behandling kan være kirurgisk eller ikke kirurgisk.

Den ikke-kirurgiske behandling har følgende formål:

1.
At udrense rodkanalen, så den er så ren som muligt uden bakteriel indtrængen.

2.
Forsegle rodkanalen ved apex, så der ikke sker indtrængen af væske fra det omgivende væv og der ikke er materiale fra rodforseglingen, der siver ud i det periapikale væv.

3.
Fylde rodkanalen med et egnet og afprøvet rodfyldningsmateriale.

4.
Lave en koronal forsegling, som beskytter rodkanalen fra at blive kontamineret med saliva og mikroorganismer fra mundhulen.

Kriteriet for at opnå en tilfredsstillende endodontisk behandling er at opnå en ren rodkanal fri for vævsrester og bakterier, så rodkanalen kan blive formet og forberedt til at blive fyldt med et egnet rodfyldningsmateriale. Rodfyldningen skal opfylde kriterier, som giver en tæt forsegling af apex, tæt fyldning af rodkanalen og en tæt forsegling koronalt.

Læs mere om vores to rodfyldningssystemer SoftCore® og OneStep®

SoftCore® OneStep®

 

Når en endodontisk behandling ikke lykkes eller ikke holder, skyldes det som oftest:

1.
At rodkanalen ikke er tilstrækkeligt udrenset og der resterer vævsrester og/eller mikroorganismer i kanalen.

2.
At rodkanalen ikke er tilstrækkeligt forseglet, så mikroorganismer kan trænge ind.

3.
At rodfyldningsmaterialet ikke fylder kanalen tilstrækkeligt ud imod kanalvægge og i sidekanaler.

4.
At rodkanaler er blevet overset og ikke fyldt.

5.
At der er overskydende rodfyldningsmateriale, der er penetreret ud i det periapikale væv.

En af de væsentligste årsager til en forfejlet rodbehandling er tilstedeværelsen af mikroorganismer i rodkanalen. Bakteriernes betydning for en periradikulær infektion er veldokumenteret I litteraturen og det er velkendt, at der er forhøjet risiko for en sekundær infektion i rodkanalen, hvis der er bakterier i sidekanalerne, når tanden rodfyldes. Det er næsten umuligt at eliminere alle bakterier i isthmus og dentin tubuli med desinficerende midler alene, da produkterne ikke kan trænge ind alle vegne.

 

 

 

Tandrod

 

CMS Dental startede i 1990’erne med at producere endoprodukterne

Soft-Core® Endodontic Obturator
One-Step Obturator™

Al udvikling og produktion af de to patenterede rodfyldningsprodukter er sket i samarbejde med Teknologisk Institut i Danmark. CMS Dental har specialiseret sig i fremstilling af præcisionsprodukter til rodfyldning. Alt produceres på egen fabrik i Glyngøre.

Historien begynder med Soft-Core, som blev udviklet og markedsført i 1996 og senere blev One-Step tilføjet. 

Læs mere om One-Step

 

kvindertappergummisaft

 

FAKTA

  • I mere end 25 år har CMS Dental produceret dental-obturatorer.
  • CMS Dental benytter som de enesete i verden natur Gutta Percha til sine rodfyldningsprodukter.
  • Natur Gutta Percha er den råvare, der er godkendt til brug for rodfyldning af tænder og den har vist sig at være det optimale materiale til rodfyldning.
  • Natur Gutta Percha har været benyttet i mere end 100 år til rodfyldning af tænder.
  • Hvert år udføres der 1 million rodfyldninger med Soft-Core på verdensplan.

Læs mere om SoftCore®

Rodfyldningmodel

 

Vigtig info om rodfyldning

Før man rodfylder en tand skal man være sikker på, at rodkanalen er fri for bakterier.

CMS Dental har derfor udviklet et behandlingskoncept til at eliminere bakterier i rodkanalen, det kaldes LAD (Light activated desinfection), og består af en lyskilde og en fotosensitizer. Lyset aktiverer fotosensitizeren, som udvikler reaktivt oxygen, der på millisekunder dræber mikrober i rodkanalen. Hvor lyset kan trænge ind og aktivere fotosensitizeren, er metoden særdeles effektiv og uden bivirkninger.

Læs mere om FlashMaxP7