LAD er specielt velegnet til at dræbe bakterier i afgrænsede områder, som f.eks. pocher og rodkanaler, men også på andre overflader. Betingelsen er blot, at der skal kunne trænge nok lys frem til det behandlede område for at starte processen.

LAD har en lang række fordele
- Det virker på alle typer bakterier
- Har ingen bivirkninger
- Kan gentages.
- Der er ingen risiko for resistensudvikling.

Behandlingen er hurtig og billig og kan udføres af tandplejere i forbindelse med forebyggende behandling, tandrensning og kontrolbesøg på klinikken.

LAD er ikke en stand alone behandling, da bakterierne vil komme tilbage efter kort tid, såfremt man ikke ændrer på det orale bakteriemiljø, som indgår i biofilmen. Derfor skal LAD følges op af en ”Bacterial replacement” – også kaldet probiotika tilførsel.

Det går ud på at tilføre gavnlige bakterier, som kan forrykke balancen mellem mundhulens bakterier.

Rationalet er, at der skal rettes op på en skæv balance mellem disse bakterier, der forårsager de fleste mundhulesygdomme. Balancen skal genoprettes, så kroppen kan reducere inflammationsprocessen.

Læs om probiotika