FlasMax P3 byder på mange andre fordele.

Få gennemhærdede fyldninger lynhurtigt

For almindelige lagvis opbyggede fyldninger skal du anvende 1 sekund for hvert lag, samt 3 sekunder for det afsluttende lag. Hurtigere kan det simpelthen ikke gøres!

 

Vi har tænkt på ergonomien

Først og fremmest vejer den kun 120 g. Du har to knapper på oversiden som bruges til undermunden, og to knapper på undersiden som bruges ved anvendelse til overkæben. Har du brug for gentagne aktiveringer, for eksempel ved store fyldninger, eller ved ortodonti, ja så vælger du et program så du kun trykker én gang.

Vi har tænkt på hygiejnen

Almindeligvis anbefaler vi, at du rutinemæssigt anvender en engangsovertrækspose. Det sikrer den optimale hygiejne og eliminerer risiko for krydskontaminering. Det sparer også tid på afspritning mellem patienterne. Skal du hærde helt op ad gingiva, er der lyslederspidser, der sikrer, at der kun lyses på plasten.

FlashMax P3 cure & ortho lampen er selvskreven til alle ortodontiske klinikker. Først og fremmest på grund af den super korte hærdetid på hvert kontaktpunkt. 1 SEKUND

Lampen har to programmer, så den kan lyse kontinuerligt 1 sekund ad gangen eller 3 sekunder ad gangen. Den skal blot flyttes til hvert kontaktpunkt uden fornyet aktivering.