Patienter | Caries

Caries er en sygdom, der både rammer børn og voksne.

Den kan forebygges og helt undgås med omhyggelig tandpleje.

Hvad kan du selv gøre for at få en sund mund?
En grundig daglig tandhygiejne og tandlægetjek er naturligvis vigtig, og tandbørstning med fluortandpasta, men det ændrer ikke bakteriesammensætningen. Du kan kun ændre på bakteriesammensætningen ved livstilsændringer, såsom kostændringer samt ved at tage mælkesyrebakterier bl.a. ProlacSan® for mundhulen. Mælkesyrebakterier styrker din mundhule ved at påvirke din biofilm og opnå en sund bakteriebalance. 

Styrk din mundhule med ProlacSan® mælkesyrebakterier.

ProlacSan

Girls brush teeth

Caries

Den biofilm, der lægger sig på tænderne kaldes også plak.

Plakken består af ca. 20% bakterier mens resten består af en såkaldt "ekstracellulær masse", som blandt andet består af nedbrudte fødeemner. Der skal to faktorer til for at udvikle caries. Sukker og syredannende bakterier i plakken. Nogle bakterier kan nedbryde sukker til syrer, som nedbryder emaljelaget på tanden. Det er en proces der tager lang tid. Når emaljen er gennembrudt angribes selve tandbenet (dentinen), og hvis processen ikke stoppes i tide, trænger caries ind til tandens nerve og der opstår en tandrodsbetændelse. Hvis det sker, er der kun to behandlingsmuligheder, enten at ekstrahere tanden, eller lave en rodbehandling.Læs mere om selve begrebet biofilm.

Biofilmkontrol

 

Caries hos voksne

De fleste opfatter caries som et børne- og ungdomsfænomen. Det er da også rigtigt, at hyppigheden topper blandt de unge, men der kommer faktisk en top mere senere i livet. De tilfælde man ofte ser er, at der udvikler sig caries i forbindelse med en tidligere anlagt fyldning, det man populært kalder "sekundær caries" og ved andre tilfælde angriber caries selve tandbenet (dentinen) under emaljegrænsen hos ældre, der har reduceret tandkødsrand. Det vil sige, at bakterierne i disse tilfælde springer emaljelaget over og angriber dentinen direkte, hvilket naturligvis er en hurtigt accelererende proces.

Hvad kan man selv gøre som patient for at undgå caries?

Som sagt skal der være plak med sukker og syredannende bakterier for at udvikle caries. Så først og fremmest skal man børste tænder regelmæssigt for at fjerne plaklaget. Dernæst kan man reducere mest muligt på indtag af sukker, både det direkte sukkerindtag fra sukker i kaffe og the, sodavand, slik og kager, og det indirekte sukkerindtag, som er i mange industrifremstillede fødevarer.

Det er vigtigt at møde til kontrolbesøg hos tandlægen, så et cariesangreb bliver opdaget i tide, før det udvikler sig til et mere aggressivt angreb, der kan give tandtab.

Som noget nyt kan man desuden ændre sammensætningen af bakterierne i biofilmen (plakken) således, at de meget syredannende bakterier erstattes med bakteriestammer, der næsten ikke danner syre ud af sukker.

Prolacsan tabletter

Læs mere om ProlacSan® mælkesyrebakterier.

ProlacSan