FotoSan® er et oplagt udstyr for både tandlæger og tandplejere.

De 6 fordele ved FotoSan® LAD behandling:

De gode grunde til at behandle med LAD ​​​​​​

1.    Umiddelbar effekt.

”Du vil have det bedre i morgen” er formodentlig den mest udtalte sætning af læger og tandlæger gennem tiderne. Tænk hvis virkningen i stedet var umiddelbar!
Du har en patient i stolen med akut infektion. Du behandler med FotoSan® i et eller to minutter, og før patienten forlader stolen, er symptomerne væk. Du vælger måske endda at fjerne tanden med det samme.
LAD effekten er bogstavlig talt umiddelbar, idet den kemiske reaktion kun tager en brøkdel af et sekund.

 

2.    Effektivt mod alle mikroorganismer.

Kan du forestille dig et produkt der dræber ALLE mikroorganismer? Ikke kun nogle enkelte bakterier, men alle bakterier, og ikke kun bakterier, men også vira og svampe?
FotoSan® er sådan et produkt – selvfølgelig med de begrænsninger applikationen af teknologien giver:
1)    Fotosensitizer skal kunne nå til målet  
2)    Lyset skal kunne nå til fotosensitizeren.
Har du optimale betingelser, ser du resultaterne!

 

3.    Dosis-afhængig effekt.

Lægemidler er generelt dosisafhængige, men i denne sammenhæng betyder det, at du med LAD, uden bivirkninger eller risici, kan behandle indtil den ønskede effekt er opnået. Alle mikroorganismer er (selvfølgelig) ikke lige sensitive overfor LAD behandlingen. Større og mere komplekse cellestrukturer skal have mere behandling (altså højere dosis). Basis princippet består imidlertid – så længe du behandler længe nok, dør alle mikroorganismer.

4.    Ingen resistensudvikling.

En af de største udfordringer inden for sundhedsbehandling er udviklingen af ’superbugs’. Genetiske forhold dikterer i princippet, at bakterierne udvikler resistens overfor alle antibiotika over tid. Men når den destruerende virkning sker på en brøkdel af et sekund, er dette ikke en risiko.

 

5.    Behandling kan gentages ubegrænset.

Denne egenskab er en logisk konsekvens af ovennævnte egenskaber, men fortjener alligevel at blive fremhævet. Hvorfor? Ja, du kan vælge at behandle en PA patient med systemisk antibiotika, men hvad med næste gang? Vil du gentage det hver 3. eller 6. måned resten af livet, hvis nødvendigt? Nej, selvfølgelig ikke – og det bør heller ikke være nødvendigt med LAD. MEN du kan vælge at behandle ligeså tit, det er påkrævet uden bivirkninger eller risici.

 

6.    Ingen bivirkninger.

Der er ikke rapporteret nogen som helst bivirkninger af behandlingen. Dette skyldes, at fotosensitizeren ikke binder sig til overfladen af normale humane celler, men derimod til alle typer mikroorganismer. De reaktive oxygen forbindelser (ROS), der dannes, har en ekstremt kort levetid (nano sekunder). De anvendte fotosensitizere har langt ringere affinitet for mammale celler, hvorfor der ikke ses nogle negative påvirkninger af disse, og dermed ikke nogen bivirkninger i praksis ved behandlingen.